Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994415
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2010 - 2014 » 2014 rok

Artykuły
  Uchwała Nr IV/65/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 listopada 2014 rokuw sprawie zmian w budżecie Związku Gmin " KWISA " na rok 2014
  Uchwał Nr IV/64/2014 Zgormadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/ 63 / 2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 18 września 2014r.w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/62/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 wrzesnia 2014r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr IV/61/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 września 2014r. w sprawie ustalenia składki czlonkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2015r.
  Uchwała Nr IV/60/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżęcie Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.
  Uchwała Nr IV/59/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/58/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Uchwała Nr IV/57/2014 Zgromadzenia Zwiążku Gmin "Kwisa"z dnia 17 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.
  Uchwała Nr IV/56/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/55/2014 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 06 maja 2014r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2013r.
  Uchwała Nr IV/ 54 /2014 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa z dnia 06 maja 2014r.w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA " za rok 2013 .
  Uchwała Nr IV/53/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 maja 2014r. w sprawie : zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Uchwała Nr IV/52 /2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 06 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Gmin "KWISA " na 2014 rok
  Uchwała Nr IV/51/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w sprawie zmiany Wieleoletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr IV/50/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 stycznia 2014r.w sprawie: ustalenia organizatora XXII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2014 roku
  Uchwała IV/49/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin " KWISA " na rok 2014 .
  Uchwała Nr IV/48/2014 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa".