Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994468
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2014-2018 » 2017 rok

Artykuły
  Uchwała Nr III/111/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin " KWISA" na 2018 rok.
  Uchwała Nr III/110/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA" na 2018 rok.
  Uchwała Nr III/109/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/104/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia organizatora XXV Samorządowych Igrzysk Sportowych w2017r
  Uchwała Nr III/108/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017
  Uchwała Nr III/107/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany WPF Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III/106/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za rok 2016
  Uchwała Nr III/105/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016