Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1051942
od 28 czerwca 2006
Finanse » Informacje finansowe » Wykonanie dochodów i wyadtków za 2016r. » Wykonanie dochodów i wydatków za 2017r.

Artykuły
  Sprawozdaie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NDSod 1.01.-31.12.2017r.
  Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NDS od 1.01-30.09.2017
  Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NSD za okres od 1.01 - 30.06.2017
  Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NDS za okres od 1.01-31.03.2017r.