Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1064107
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2010 - 2014 » 2012 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr II/ 12/2012 Zarządu Związku Gmin "kwisa" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin "kwisa" na 2013r.
  UCHWAŁA Nr II/ 11/2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 listopada 2012r w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej
  U C H W A Ł A Nr II/ 10 /2012 Zarządu Związku Gmin " Kwisa" z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin " KWISA " na rok 2012
  UCHWAŁA NR II/9/2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 lipca 2012r.w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin "KWISA" na rok 2012.
  UCHWAŁA NR II/8/2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF
  U C H W A Ł A n r II /7 /2012 Zarządu Związku Gmin " KWISA " z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie : wprowadzenie zmian w planie finansowym Związku Gmin " KWISA"
  Uchwała Nr II / 6 / 2012 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin "Kwisa" na rok 2012
  UCHWAŁA NR II / 5 / 2012 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "KWISA" za 2011 rok.