Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994438
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2010 - 2014 » 2011 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A N R I/4/2011 Z A R Z Ą D U Z W I A Z K U G M I N " K W I S A " z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie projektu planu finansowego związku
  Uchwała nr I/2?2011 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku
  Uchwała nr I / 1/2011 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" za 2010r.