Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020189
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » Kadencja 2006-2010 » 2007 r.

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr I / 5 / 2007 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie: podpisania porozumienia z Telekomunikacją Polską S.A. dotyczącego współpracy w zakresie przygotowania koncepcji
  U C H W A Ł A Nr I /4 /2007 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: zmiany planu finansowego Związku na 2007 rok.
  U C H W A Ł A Nr I/3/2007 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 29 października 2007 roku
  U C H W A Ł A Nr I /2/2007 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 21sierpnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.
  Uchwała nr I /1/2007 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 05 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2006r.