Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981554
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2017 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/286/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Związku Gmin "Kwisa", przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  Uchwała Nr i/285/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  Uchwała Nr III/49/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018
  Uchwała Nr III/48/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/211/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przezarząd Związku Gmin "Kwisa" informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2017r.
  Uchwała Nr III/47/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 września 2017r.w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " Kwisa" na rok 2017.
  Uchwała Nr I/176/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie opinii o mmożliwości sfinansowania deficytu budżetu ZG"Kwisa" przedstawionego w Uchwale Zgromadzenia ZG"Kwisa" Nr III/108/2017 z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ...
  Uchwała Nr III/108/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017
  Uchwała Nr III/107/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III/105/2017 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2016
  Uchwała Zarządu III/45/2017 Zarządu Związku Gmin " Kwisa" z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA" na rok 2017.
  Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin " KWISA" według stanu na dzień 31.12.2016 roku.
  Uchwała III/44/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 13 lutego 2017r.w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za rok 2016.