Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981755
od 28 czerwca 2006
Finanse » Sprawozdania » Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Artykuły
  Uchwała RIO w sprawie opinii dot wykonania budżetu za 2010 rok
  Uchwała Nr I / 8/2011 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin „Kwisa” za 201
  U C H W A Ł A Nr I /15/2010 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku.