Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994436
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2002 - 2006 » 2005 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr V/6/05 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/18/05 z dnia 17 marca 2005roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 rok
  UCHWAŁA Nr V/5/2005 Zarządu Związku Gmin "Kwisa' z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przetargowej w związku z realizacją zadania: Szlak Rowerowy "Dolina Kwisy" oraz obwodnice "Szlakiem Krzyży Pokutnych" i Śladem zapomniane
  UCHWAŁA Nr IV/4/05 Zarządu Związku Gmin " Kwisa " z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2006 rok
  U c h w a ł a nr III/3/2005 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 5 sierpnia 2005 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2005 roku.
  Uchwała nr II/2/2005 Zarządu Związku Gmin "Kwisa' z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przetargowej w związku z realizacją zadania: wytyczenia i oznakowania szlaków rowerowych o długości 137 km i opracowania map papierowyc
  U c h w a ł a nr I/1/2005 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2004rok.