Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994412
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2002 - 2006 » 2003 rok

Artykuły
  UCHWAŁA m/12/2003 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 3 października 2003 roku w sprawie: zmiany uchwały nr II/9/2003 z dnia 28 marca 2003 r w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2003 r.
  U c h w a ł a nr III/11/2003 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03 października 2003 roku w sprawie: ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" od 2004 roku.
  U C H W A Ł A NR II / 10 / 2003 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie : zmiany uchwały nr I/7/02 z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia organizatora XI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2003 roku
  U C H W A Ł A Nr II/9/2003 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 28 marca 2003 roku. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2003 rok.
  Uchwała nr ll / 8/2003A Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa' z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2002 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.