Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994398
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2010 - 2014 » 2013 rok

Artykuły
  Uchwała Nr III/20/2013 zarządu związku Gmin "Kwisa"z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2013.
  Uchwała Nr III/19/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
  UCHWAŁA NR III/18/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" "z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia budźetu Związku Gmin "Kwisa" na 2014r.
  Uchwała Nr III/17/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 14 listopada 2013roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III/16/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2013
  UCHWAŁA Nr III/15/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy fin. Związku
  Uchwała Nr III/14/2013 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr III/13/2013 Zarządu Związku Gmin "KWISA" z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "KWISA" za 2012 rok.