Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020169
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2010 - 2014 » Kadencja 2014-2018 » 2017 rok

Artykuły
  Uchwała Nr I/286/2017 Składu Orzekającego RIO weWrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Związku Gmin "Kwisa", przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  Uchwała Nr I/285/2017 Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  Uchwała Nr III/49/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018
  Uchwała Nr III/48/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/211/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I pół. 2017r.
  Uchawła Nr III/47/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " Kwisa" na rok 2017.
  U C H W A Ł A N R III/46/2017 Uchwała Nr III/46/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa z dnia 31 lipca 2017r.w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2017 roku, oraz informacji o kształtowaniu się WPF
  Uchwała Nr III/45/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 30 marca 2017 rokw sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA" na rok 2017.
  Uchwała Nr III/44/2017 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za rok 2016.