Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981778
od 28 czerwca 2006
Finanse » Informacje finansowe » Wykonanie dochodów i wydatków za 2014r.

Artykuły
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od poczatku roku do dnia 31.03.2015r.
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31.12.2014r.
  Sprawozdanie z wykonania planu dochodow budżetowych od 1.1.-30.11.2014
  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych 1.01-30.11.2014
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie od 1.01 - 30.09.2014r.
  Kwartale sprawozdanie o nadwyżce/deficycie od 1.01.-30.06.2014r.
  Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od 1.01.-31.03.2014r.