Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994407
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » Kadencja 2010 - 2014 » 2012 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A N R II/30/2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2013r.
  U C H W A Ł A Nr II / 29 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA"z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin " KWISA"
  U C H W A Ł A Nr II / 28 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA "z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie : ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA 'na 2013 rok .
  Uchwała Nr II / 27 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr II / 26 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 28 września 2012r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin "Kwisa"
  UCHWAŁA Nr II / 25 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 28 września 2012r. w sprawie : ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin " KWISA "na 2013 rok.
  UCHWAŁA Nr II / 24 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 24 maja 2012r.w sprawie: zmiany w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  U C H W A Ł A Nr II / 23/2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA " z dnia 24 maja 2012r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr II/20/2012 Zgromadzenia Związku Gmin " KWISA "
  Uchwała Nr II/ 22/ 2012 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa" z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządu Związku Gmin "Kwisa" za 2011r.
  Uchwała Nr II / 21 / 2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 24 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2011r.
  U C H W A Ł A Nr II / 20 / 2012 z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie: trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Gmin "Kwisa '
  Uchwała Nr II / 19 /2012 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia organizatora XX Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2012 roku