Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994384
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2002 - 2006 » 2005 rok

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XIII/23/05 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa z dnia 18 października 2005 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/18/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 r.
  UCHWAŁA Nr XIII/22/05 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 18 października 2005 roku w sprawie: ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" od 2006 r.
  UCHWAŁA NR XII / 21 / 05 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie : ustalenia organizatora XIII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2005 roku.
  UCHWAŁA NR XII / 20/ 05 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie : powołania Skarbnika Związku Gmin "Kwisa".
  UCHWAŁA nr XII/19/05 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2004 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
  U C H W A Ł A Nr XII/18/2005 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 17 marca 2005 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2005 rok.