Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981737
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2014 rok

Artykuły
  Zarządzenie Nr 6/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 02 września 2014r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań na "Wykonanie I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwi
  Zarządzenie Nr 5/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " Kwisa" z dnia 24 czerwca 2014 roku .w sprawie zwrotu środków używania przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych poza miejscowością
  Zarządzenie Nr 4/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 17 czerwca 2014r.
  Zarządzenie Nr 3/2014 Przewodniczącego Związku Gmin " KWISA " z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2013 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " KWISA" z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie przepisówwewnętrznych
  Zarządzenie Nr 2/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 14 marca 2014 r.
  Zarządzenie Nr 1/2014 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych związanych z utworzeniem schroniska dla zwierząt małych Lubański Wielki