Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994418
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2006 - 2010 » 2007 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr I/ 9 / 2007 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 09 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa"od 2008r.
  UCHWAŁA Nr I/8/2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 marca 2007r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2006r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa"
  U C H W A Ł A Nr I /7/2007 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2007 r.
  Uchwała Nr I / 6/ 2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11stycznia 2007r. w sprawie: ustalenia organizatora XV Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2007 roku
  U C H W A Ł A Nr I/ 4 / 2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2006-2010
  Uchwała Nr I / 3 /2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie: wyboru członków Zarządu Związku na okres kadencji 2006-2010
  Uchwała Nr I / 2/ 2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu na okres kadencji 2006-2010
  Uchwała Nr I / 1/ 2007 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11 stycznia 2007r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na okres kadencji 2006-2010