Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020194
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2002 - 2006 » 2004 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr VIII/17/04 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin "Kwisa" od 2005 roku.
  U C H W A Ł A Nr VII/16/04 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały nr VI/14/04 z dnia 19 marca 2004 rok sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2004 rok.
  U c h w a ł a nr VI/15/2004 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za rok 2003 i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
  U C H W A Ł A Nr VI/14/04 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku na 2004 rok.
  U C H W A Ł A NR VI /13 /04 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 19 marca 2004 roku w sprawie : ustalenia organizatora XII Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2004 roku.