Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020179
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zarządu » kadencja 2010 - 2014 » Kadencja 2014-2018 » 2016 rok

Artykuły
  Uchwała Nr II/43/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 03 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017
  Uchwała Nr II/42/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03l istopada 2016r. w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr II/41/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin " KWISA" na rok 2016.
  Uchwała Nr II / 40 / 2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2016 roku, oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I pół. 2016
  Uchwała Nr II/39/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.
  Uchwała Nr II/38/2016 Zarządu związku Gmin "Kwisa"z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za rok 2015.