Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981733
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu » 2016 rok

Artykuły
  Zarządzenie Nr 7/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2016r.
  Zarządzenie Nr 6/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia rocznych stawek amortyzacyjnych
  Zarządzenie Nr 5/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 października 2016r. w sprawie przyjęcia jednolitego Regulaminu przeprowadzania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych urzęd.
  Zarządzenie nr 4/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 17 sierpnia 2016r.w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej majątku trwałego Związku Gmin "Kwisa"
  Zarządzenie Nr 3/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 01lipca 2016r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogran.
  Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia30 kwietnia 2016r. w sprawie: tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Gmin"Kwisa"
  Zarządzenie Nr 1/2016 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin " KWISA"z dnia 15 stycznia 2016 roku ku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Związku Gmin " KWISA"