Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


981793
od 28 czerwca 2006
Organizacja » Kontrole » Kontrole Komisji Rewizyjnej

Artykuły
  Uchwała nr I/113/2018Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2017r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" w dniu 3 marca 2017r.
  Uchwała Nr I/114/2016 Składu Orzekajągeo RIO we Wrocławiu z dnia 4maja 2016r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2015r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" w dniu 15 kwietnia 2016r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa"w dniu 23 marca 2015r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa"z dnia 25 marca 2014r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa"z dnia 05 kwietnia 2013r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa"z dnia 12 kwietnia 2012r.
  P rotokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 29 kwietnia 2011r.
  Pritokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19.03.2010r
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18.03.2009r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 14 marca 2008r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 06 marca 2007r.
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 28 lutego 2006 roku
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 28 lutego2005 roku
  Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 2 marca 2004 roku
  Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" z dnia 3 marca 2003 roku