Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994431
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2002 - 2006 » 2002 rok

Artykuły
  UCHWAŁA NR I/7/02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA' z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : ustalenia organizatora XI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2003 roku
  U C H W A Ł A NR I / 6 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : trybu postępowania o udzielanie z planu finansowego Związku dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania prz
  U C H W A Ł A NR I / 5 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : powołania Skarbnika Związku Gmin "Kwisa".
  U C H W A Ł A NR I / 4 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" na okresie kadencji 2002 - 2006 roku.
  U C H W A Ł A NR I / 3 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : wyboru członków Zarządu Związku na okres kadencji 2002-2006
  U C H W A Ł A NR I / 2 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zarządu na okres kadencji 2002-2006
  U C H W A Ł A NR I / 1 / 02 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "KWISA" z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na okres kadencji 2002-2006