Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994425
od 28 czerwca 2006
Prawo lokalne » Uchwały Zgromadzenia » kadencja 2006 - 2010 » 2008 rok

Artykuły
  U C H W A Ł A Nr I /13 /2008 Zgromadzenia Związku Gmin " Kwisa " z dnia 10 października 2008 roku
  Uchwała Nr I / 12/ 2008 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: ustalenia organizatora XVI Samorządowych Igrzysk Sportowych Związku w 2008 roku
  Uchwała Nr I/ 11/2008 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 marca 2008r.w sprawie: uchwalenia planu finansowego Związku Gmin "Kwisa" na 2008r
  UCHWAŁA Nr I/ 10 /2008 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 27 marca 2008r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2007r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa"