Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1064119
od 28 czerwca 2006
Finanse » Budżet » 2016 rok

Artykuły
  Uchwała Nr II/101/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2017
  Uchwała Nr II/100/2016 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  Uchwała Nr I/183/2016 Składu Orzekającego RIO we Wrocawiu z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie opinii o przedlozonej przez Zarzad Zwiazku Gmin Kwisa informacji o przebiegu wykonania budzetu Zwiazku Gmin Kwisa za I pol.2016r.
  Uchwała Nr I/65/2016 Składu Orzekajacego RIO z dnia 22 marca 2016r. w sprawie opinii o przedłozonym przez Zarząd ZG "Kwisa" sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku za 2015r.
  I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego Związku Gmin " KWISA" według stanu na dzień 31.12.2015 roku.
  Uchwała Nr II/39/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.
  Uchwała Nr II/38/2016 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za rok 2015.