Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015r.w głosowaniu tajnym na okres kadencji 2014 - 2018 wybrało na:

-  Przewodniczącego Zarządu  p. Leszka Leśko- Burmistrza Olszyny

-  Członków Zarządu:

1. Andrzeja Jasińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

2. Zbigniewa Hercunia - Wójta Gminy Lubań (odszedł od nas na zawsze w 2020r.)

W dniu 26 listopada 2021r. Uchwałą Nr III/155/2021 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" zdnia 26 listopada 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/132/2019 w sprawie wyboru  Zarządu Związku Gmin "Kwisa" (uzupełnienie składu Zarządu) członkiem Zarządu został Kamil Glazer - Przewodniczący Rady Miasta Lubań