Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2024r. Uchwałą Nr I/188/2024 wybrało 3 osobową Komisję Rewizyjną Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2024-2029 w składzie:

1. Andrzej Jasiński - Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk - Przewodniczący

2. Artur Zych - Burmistrz Gminy i Miasta Wleń - Członek

3. Mariusz Warowy - Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz - Członek