Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1279069
od 28 czerwca 2006
Organy » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2006 -2010 » Rok 2010 obrazek Wersja do druku

P R O T O K Ó Ł     Nr  I / 16/ 2010

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 19 marca 2010r.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Konrad Rowiński – Przewodniczący Zarządu.

Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Porządek posiedzenia obejmował:

 

1.      Przyjęcie protokołu nr I/15 /2009 z dnia 10 listopada 2009r.

2.      Omówienie wykonania planu finansowego za 2009r.

3.      Podjęcie  Uchwały  nr I / 14/ 2009 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dni 19.03.2009r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 r.

4.      Szkolenie studyjne – podpisanie umowy z przewoźnikiem

5.      Puchary Związku

6.      Sprawy różne

 

Do Protokołu  Nr I/15/2009 posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 10 listopada  2009r. nie wniesiono uwag. Protokół  został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zarządu p.Konrad Rowiński omówił wykonanie planu finansowego za 2009r. Dochody nie zostały osiągnięte w planowanej kwocie. Wynika to z faktu przygotowania do druku albumu „ Z biegiem Kwisy. Przyroda i człowiek”. Zakładano, iż okładkę będzie stanowić zdjęcie zamku Kliczków z lotu ptaka. Założono, iż firma, do której należy zamek Kliczków za reklamę swojego obiektu wpłaci na konto Związku ok. 7-8 tys. zł. Niestety firma Integer nie była zainteresowana ani wydawnictwem ani reklamą w nim.

Ostatecznie zrezygnowano ze zdjęcia zamku na okładce albumu. Środki na wydanie albumu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Stad wynika niewykonanie planu dochodów.

 

Następnie w wyniku głosowania  podjęto 3 głosami za  Uchwałę Nr I/ 14/2010 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego  za 2009r.

 

W roku bieżącym ze składek będą sfinansowane: album „ Kraina rzeki Kwisy”, „Przewodnik turystyczno-wędkarski”, zakup pucharów Związku, igrzyska samorządowe oraz koszty transportu do gminy francuskiej, związane ze szkoleniem.

 

Kierownik Biura poinformowała, iż po przeprowadzeniu rozmów z gminą we Francji  w sprawie szkolenia studyjnego, termin jego przeprowadzenia

został ustalony na dni 15-18.04.2010r. Mając na uwadze powyższe szkolenie Zarząd upoważnił  Przewodniczącego Zarządu do podpisania umowy z przewoźnikiem – firmą „ Transport Osób i Rzeczy Grzegorz Kania”  w Lubaniu na szkolenie w miejscowości Saint Maur des Fosses w dniach 15-18.04.2010r.

 

Zarząd stwierdził, iż puchary Związku są właściwym rozwiązaniem nagradzania uczestników ważnych imprez przygotowywanych przez gminy.

Kierownik Biura zamówi 20 szt. pucharów Związku z przeznaczeniem na nagrody, na kwotę nie przekraczającą 2.000  zł. 

 

Zarząd zapoznał się z pismem Wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – Marka Ziółkowskiego dot. Roku Demokracji Lokalnej w 2010 r. , ogłoszonego przez Senat i uczestnictwa samorządów w tym projekcie. Kierownik Biura prześle do wszystkich gmin Związku kserokopie tego pisma.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała Anna Przytulska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Anna Przytulska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Przytulska, Data wprowadzenia: 2010-03-30 10:54:03, Zatwierdził do publikacji: Anna Przytulska, Data publikacji 2010-03-30 10:55:03, Ostatnia zmiana: 2010-03-30 10:55:26, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 857