Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1279078
od 28 czerwca 2006
Organy » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2006 -2010 » Rok 2010 obrazek Wersja do druku

P R O T O K Ó Ł     Nr  I / 18 / 2010

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 25 sierpnia 2010r.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Konrad Rowiński – Przewodniczący Zarządu.

Udział w posiedzeniu wzięli członkowie Zarządu zgodnie z załączoną listą obecności.

 

Do Protokołu   Nr I/16/2010 posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia

19 marca  2010 oraz do Protokołu Nr I/17/2010 z dnia 12 kwietnia 2010r. nie wniesiono uwag. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Przewodniczący Zarządu przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za I  pół. 2010r. oraz o sytuacji finansowej Związku.

Otóż stan środków finansowych na dzień 17.08.2010r. wynosił 49.419,36 zł.

 

 Po dyskusji, Zarząd  3 głosami za podjął Uchwałę Nr I / 15/2010 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r.

 

Przewodniczący Zarządu poinformował, iż gminy Świeradów-Zdrój, Gmina Miejska Lubań Leśna, Osiecznica wpłaciły składki na rzecz Związku w późniejszym terminie, niż ustalony.

Mając na uwadze sytuację gmin, Zarząd odstąpił od naliczenia wszystkim gminom odsetek za nieterminowe wpłacenie składek na rzecz Związku, wskazując jednocześnie, aby  w kolejnych latach sytuacja się nie powtórzyła.

 

Następnie Zarząd zapoznał się ze złożoną ofertą przez firmę POP Izabela Sokołowska  z Wolimierza na unowocześnienie serwisu Związku, znajdującego się pod adresem www.kwisa.pl.

Zarząd uważa za zasadne unowocześnienie strony internetowej, jednak zadanie to

winno być zrealizowane w I kwartale 2011r.  Do tego czasu gminy przekażą informacje do zainstalowania na stronie. W roku bieżącym strona zostanie zaktualizowana.

 

Mając na uwadze względy oszczędnościowe prowadzenia rachunku bankowego Zarząd wyraził zgodę na zmianę umowy  rachunku bankowego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A z dniem 25.08.2010r. i przejście na przedstawiony pakiet „Firma Plan 1”, z uwzględnieniem toner (zabezpieczenia - z miesięczną opłatą w wysokości 10 zł).  W związku z tym operacje księgowe będą dokonywane drogą elektroniczną. Osobą upoważnioną do składania dyspozycji za pośrednictwem AKD (tzn. przelewy elektroniczne)  jest  Skarbnik Zawiązku p. Krystyna Bajdor. Informacje o wyciągach będą przesyłane przez bank na adres e. mail: Skarbnika.

 

Kierownik Biura zaproponowała, aby ze środków Związku wydać jeszcze  w

br. „Przewodnik po gminach Związku Gmin „Kwisa”.  Wydanie 3.000 egz. w formacie

A-4, twarda oprawa, papier kredowy, full kolor, 36 stron, tłumaczenie w języku niemieckim będzie kosztowało ok. 25 tys. zł.

Zarząd zaakceptował nowe wydawnictwo. Gminy przygotują stosowne teksty

i zdjęcia .

 

Wójt Gminy Osiecznica poinformował, iż wiele gmin leżących wzdłuż rzeki Kwisy zostało dotkniętych samą powodzią, jak i jej skutkami, np. w gminie Osiecznica  osunęły się wały. Zaproponował, aby na następne posiedzenie Zgromadzenia Związku zaprosić przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz

Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zaproszenia wyśle Kierownik Biura. 

 

Zarząd proponuje, aby Zgromadzenie Związku odbyło się dnia 23.09.2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfów Śl.

 

Zaproszenia na Zgromadzenia zostaną przesłane odrębnym pismem wraz z porządkiem obrad.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała: Anna Przytulska

 

                                                                                    Przewodniczący Zarządu

                                                                                       Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                            Konrad Rowiński

                                                                                       Burmistrz Miasta Lubań

           

 

 

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2010-08-31 15:34:25, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2010-08-31 15:35:23, Ostatnia zmiana: 2010-08-31 15:36:17, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 797