Uchwałą Zgromadzenia Nr I/ 3/2011 Zgromadzenia  Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 21 stycznia 2011r.  wybrano p. Leszka Leśko – Burmistrza Olszyny  Przewodniczącym  Zarządu na okres kadencji 2010-2014

 

 

Uchwałą Zgromadzenia Nr I/ 3/2011 Zgromadzenia  Związku Gmin „Kwisa”

z dnia 21 stycznia 2011r. na członków Zarządu wybrano:

1. Waldemara Nalazka – Wójta Gminy Osiecznica

2. Arkadiusza Słowińskiego – Burmistrza Miasta Lubań 

 

na okres kadencji 2010-2014