Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1000873
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-01-25 21:02:37 Protokół Nr I/14/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 grudnia 2018 roku gminie Lubań
  2019-01-23 18:57:25 Przewodniczacy Zgromadzenia na okres kadencji 2018-2023
  2019-01-20 15:02:00 Sprawozdanie z działalności Związku Gmin "Kwisa" za 2018r.
  2019-01-20 14:48:28 Biuro Związku
  2019-01-20 14:47:27 Status prawny Związku Gmin Kwisa
  2019-01-13 10:17:10 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.09.2018r.w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin "Kwisa"
  2019-01-08 19:14:26 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2018r.
  2019-01-08 19:12:44 Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" w dniu 26 marca 2018r.
  2019-01-07 15:36:28 Zarządzenie Nr 7/2018 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2015 Przew.Zarz.Związku Gmin "Kwisa" z dnia 16.12.2015 w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 5/2015 Przew. Zarz.ZG"Kwisa" ...
  2019-01-07 12:24:46 Uchwała Nr I/129/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2018