Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1113570
od 28 czerwca 2006
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-10-10 18:56:32 Protokół Nr I/17/2019 z dnia 04 października 2019r. posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Kwisa" w gminie Lwówek Śl.
  2019-10-08 19:45:31 Zarządzenie Nr 4/2018 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 18 października 2018r. w sprawie instrukcji gospodarki majatkiem i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie
  2019-10-08 19:41:06 Zarządzenie Nr 4/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego i nie tworzenia ZFŚS
  2019-10-08 19:38:23 Zarządzenie Nr 3/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie: aneks do instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątkiem i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Nr 4/2018 z dnia 18.10.2018r.
  2019-10-08 19:34:58 Zarządzenie Nr 2/2019 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 1 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości w Związku Gmin "Kwisa" , przyjętego Zarządzeniem Nr 1/2018 z dnia 5 marca 2018r.
  2019-10-08 19:27:31 Uchwała Nr I/138/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 04 października 2019r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2020r.
  2019-10-08 19:25:07 Uchwała Nr I/137/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 04 października 2019r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej Związku Gmin "Kwisa" na 2020r.
  2019-10-08 19:22:21 Uchwała Nr I/63/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 04 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2019r.
  2019-10-08 19:20:18 Uchwała Nr I/62/2019 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za I półrocze 2019r.oraz informacji o kształtowaniu się WPF Związku za I pół. 2019
  2019-10-08 19:13:41 UchwałaNr I/138/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 04 października 2019r. w sprawie ustalenia wpłat na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na 2020r.