Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1020197
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2019-04-07 17:36:34 Uchwała Nr I/131/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2019
  2019-04-07 17:32:50 Uchwała Nr I/130/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmiany WPF Związku Gmin "Kwisa"
  2019-04-07 17:26:21 Uchwała NrI/125/2019 Skaładu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 22 marca 2019r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" sprawozdaniu z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za 2018r.
  2019-04-07 17:19:58 Uchwała Nr I/134/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2018-2023
  2019-04-07 17:16:34 Uchwała Nr I/133/2019 Zgroimadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. wsprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2018-2013
  2019-04-07 17:10:48 Uchwała Nr I/132/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie wyboru Zarządu Związku Gmin "Kwisa" na okres kadencji 2018-2023
  2019-04-07 17:08:03 Uchwała Nr I/131/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin "Kwisa" na rok 2019
  2019-04-07 17:04:58 Uchwała Nr I/130/2019 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Kwisa"
  2019-03-28 19:40:06 Protokół nr I/26/2019 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa"w dniu 06 marca 2019r.,
  2019-03-28 19:33:15 Informacja dodakowa załącznik nr 12