Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Przewodniczący Zgromadzenia kadencji 2018-2023
•  Przewodniczący Zgromadzenia 1992-2018
•  Protokóły posiedzeń Zgromadzenia
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
•  Protokóły posiedzeń Zarządu
•  Komisja Rewizyjna
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


1274774
od 28 czerwca 2006
obrazek Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2020-05-29 19:15:24 Uchwała Nr II/66/2020 Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za2019r.
  2020-05-28 19:26:06 Informacja dodatkowa - Załącznik nr 12
  2020-05-28 19:16:26 RB-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31marca 2020r.
  2020-05-28 19:12:17 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020r.
  2020-05-28 18:53:26 Protokół Nr II/33/2020 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 11 marca 2020r.
  2020-05-28 18:45:58 Uchwała nr I/36/2020 Skłądu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 04 maja 2020r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za 2019r.
  2020-05-28 18:29:21 Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Gmin "Kwisa" w dniu 23 kwietnia 2020r.
  2020-05-28 18:10:00 Zarządzenie Nr 2/2020 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 10 marca 2020r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego nie tworzenia ZFŚS
  2020-05-28 17:57:10 Zarządzenie Nr 1/2020 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 10 marca 2020r.w sprawie: tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Gmin" Kwisa"
  2020-04-20 15:46:32 Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kwisa" wg stanu na dzień 31.12.2019r.