Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


965272
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-09-08 12:38:37 Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 04 września 2018r.w sprawie: tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania pracowników Związku Gmin" Kwisa"
  2018-08-28 15:18:37 Protokół nr IV/21/2018 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 3.08.2018r.
  2018-08-28 15:16:12 Protokół Nr IV/20/2018 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 24 lipca 2018r.
  2018-08-01 12:43:53 Uchwała Nr IV / 51/ 2018 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 24 lipca 2018r,w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2018 roku, oraz informacji o kształtowaniu się WPF Związku za I pół.2018r.
  2018-08-01 12:40:50 Uchwała IV / 51/ 2018 Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 24 lipca 2018r,w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin " KWISA" za I półrocze 2018 roku, oraz informacji o kształtowaniu się WPF Związku za I pół. 2018r.
  2018-07-22 11:10:47 Protokół Nr IV/12/2018 posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" w dniu 20czerwca 2018r.
  2018-07-19 19:26:48 Protokół Nr IV/19/2018 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 09 kwietnia 2018r.
  2018-07-19 19:18:20 Uchwała Nr IV/119/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zmian w statucie Związku Gmin "Kwisa"
  2018-07-19 19:15:17 Uchwała Nr IV/118/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin "Kwisa" za rok 2017
  2018-07-19 19:11:14 Uchwała Nr IV/117/2018 Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kwisa" za rok 2017