Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


909010
od 28 czerwca 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-01-18 19:37:38 Uchwała Nr I/286/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Związku Gmin "Kwisa", przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  2018-01-18 19:34:14 Uchwała Nr i/285/2017 Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  2018-01-18 19:31:11 Uchwała Nr I/286/2017 Składu Orzekającego RIO weWrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Związku Gmin "Kwisa", przedstawionym wraz z projektem uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  2018-01-18 19:25:44 Uchwała Nr I/285/2017 Składu Orzekajacego RIO we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Związku Gmin "Kwisa" projekcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin "Kwisa" na 2018r.
  2018-01-17 17:58:33 Zarządzenie Nr 2/2017 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa" z dnia 28 września 2017
  2018-01-17 17:56:10 Zarządzenie Nr 2/2017 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin "Kwisa"z dnia 28 września 2017
  2018-01-16 20:53:37 Protokół Nr III/16/2017 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 18 grudnia 2017r.
  2017-12-16 08:31:30 ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty = dot. postępowania przetargowego nr ZGK.032.4.2017
  2017-12-15 14:23:38 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dot. postępowania przetargowego ZGK.032.4.2017
  2017-12-15 14:21:55 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej- postępowanie przetargowe nr ZGK.032.4.2017