Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" kadencji 2018-2023 został wybrany w głosowaniu tajnym Burmistrz Gminy i Miasta p. Olgierd Poniżnik (Uchwała Nr I/123.2018 z dnia 12 grudnia 2018r. Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa"w sprawie wyboru Przewodniczacego Zgromadzenia na okres kadencji 2018-2023

 obrazek