Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" na posiedzeniu w dniu 11.01.2007 r. dokonało wyboru Zarządu Związku. Przewodniczącym Związku sostał wybrany Pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta Lubania .
Członakmi Zarządu zostali Pan Leszek Leśko - Burmistrz Miasta Olszyna oraz Pan Waldemar Nalazek - Wójt Gminy Osiecznica