Zgromadzenie Związku Gmin "Kwisa" na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015r.w głosowaniu tajnym na okres kadencji 2014 - 2018 wybrało na:

-  Przewodniczącego Zarządu  p. Leszka Leśko- Burmistrza Olszyny

-  Członków Zarządu:

1. Andrzeja Jasińskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

2. Zbigniewa Hercunia - Wójta Gminy Lubań