Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994390
od 28 czerwca 2006
Organy » Zarząd Związku » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2014-2018 » Rok 2017 Wersja do druku

Protokół Nr III/14/2017 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 07 listopada 2017r.

 

Protokół Nr III/14/2017

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa”  w dniu 07 listopada 2017r.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył p. Leszek Leśko Przewodniczący Zarządu.

Powitał wszystkich biorących udział w posiedzeniu oraz poinformował, iż w związku z odbywającym się dzisiaj posiedzeniem Zgromadzenia, w porządku znajdują się dwie uchwały, którymi winien się zająć Zarząd.

Do Protokołu Nr III/13/2017 z dnia 29 września 2017r. nie wniesiono zastrzeżeń. Protokół przyjęto 3 głosami za.

 

Następnie Przewodniczący omówił przygotowane przez Skarbnika Związku uchwały.

Po dyskusji Zarząd podjął:

1.    Uchwałę Nr III/48/2017 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Kwisa” – 3 głosami za

2.    Uchwałę Nr III/49/2017 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w sprawie przyjęcia projektu budżetu Związku Gmin „Kwisa” na rok 2018 – 3 głosami za.

 

Kierownik Biura przekaże wszystkim wójtom i burmistrzom na dzisiejszym posiedzeniu powyższe uchwały oraz prześle do RIO i Wydziału Kontroli i Nadzoru UW.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Anna Streit

Przewodniczący Zarządu                

Związku Gmin „Kwisa”

           Leszek Leśko

                                                                                                     Burmistrz Olszyny

Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2017-11-29 20:31:08, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2017-11-29 20:32:44, Ostatnia zmiana: 2017-11-29 20:32:45, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 88