Wyszukaj:
Zwiazek Gmin KWISA
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Organy
•  Zarząd Związku
•  Zgromadzenie Związku
  Organizacja
•  Status prawny Związku
•  Gminy członkowskie Związku
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Zamówienia publiczne
•  Biuro Związku
•  Rekrutacja na wolne stanowiska pracy
•  Kontrole
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały Zarządu
•  Uchwały Zgromadzenia
•  Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu
•  Inne
  Finanse
•  Budżet
•  Sprawozdania
•  Informacje finansowe
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Udostępnianie informacji publicznej
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Sprawy rózne
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


994463
od 28 czerwca 2006
Organy » Zarząd Związku » Protokóły posiedzeń Zarządu » Kadencja 2014-2018 » Rok 2017 Wersja do druku

Protokół Nr III/ 15/2017 posiedzenia Zarządu Związku Gmin "Kwisa" w dniu 27 listopada 2017r.

Protokół Nr III/ 15/2017

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w dniu 27 listopada 2017r.

 

Posiedzeniu przewodniczył p. Leszek Leśko Przewodniczący Zarządu. Powitał zebranych i poinformował,    inwestor zastępczy przygotował zapytania ofertowe na roboty budowlane w schronisku dotyczące remontu kojców z wybiegami od 1-28.

Zostały one wysłane do trzech firm budowlanych. Odpowiedź na zapytania należało złożyć do dnia 24 listopada 2017r.

Zarząd zajął się odczytaniem ofert, które otrzymano od firm:

1.        Handel i Usługi Kosior Bogusław, ul. Starolubańska 37a/2, 59-800 Lubań

na kwotę 16.024,48 z brutto,

2.      F.U.H. CARO Adam Fornal, ul. Słowackiego 12/3, 59-800 Lubań na kwotę

15.423,27 zł brutto,

3.      Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe Import-Export Izabella Jasińska, Biedrzychowice 116, 59-830 Olszyna na  kwotę 13.887,68 zł brutto.

 

Z otrzymanych ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą , którą przedstawiła firma Przedsiębiorstwo  Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Import Export Izabella Jasińska , Biedrzychowice 116, 59-830 Olszyna.

Zarząd upoważnił Przewodniczącego do podpisania z w/w firmą umowy                       na wykonanie robót budowlanych dot. remontu kojców  od 1-28 w schronisku             na zaproponowana kwotę 13.887,68 zł brutto.

Pani Skarbnik potwierdziła, iż kwota ta znajduje się w budżecie Związku.

Roboty mają być wykonane do dnia 12 grudnia 2017r.

Następnie Zarząd spotkał się z Komisją Przetargową na wyłonienie wykonawcy, który będzie prowadził schronisko w 2018r.  Przewodniczący Komisji poinformował, iż wpłynęła jedna oferta od Zakładu Utylizacji i Odpadów Komunalnych „Izery”               w Lubomierzu. Komisja jest w toku postępowania przetargowego.

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała, iż w budżecie roku 2018 zaplanowano na remonty środki w wysokości 55 tys. zł.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez Kierownika Biura na wypłatę nagród dla pracowników Związku w wysokości po 2.900 zł brutto. Jako argumentację przyjął dobrą pracę w 2017r. oraz fakt,  iż w Związku nie jest tworzony fundusz socjalny, z którego pracownicy mogliby korzystać. Tak więc jednorazowa nagroda w ciągu roku rekompensuje udział w funduszu socjalnym.

Środki na wypłatę nagród  są ujęte w budżecie roku 2017.

Zarząd analizując liczbę przyjmowanych zwierząt do schroniska autorytatywnie stwierdził, iż liczba przyjmowanych zdrowych kotów jest zjawiskiem niepokojącym.

Przyjmowanie tej ilości zdrowych kotów grozi zdecydowanie przepełnieniem schroniska, ale i podwyższa jego koszty utrzymania, które i tak już są wysokie. Podwyższanie wpłat na schronisko, to jednocześnie obciążanie  budżetów gmin.

Zarząd nawiązał do rozmów, które były prowadzone podczas Zgromadzenia Związku w dniu 7 listopada 2017r. w gminie Warta Bolesławiecka, na którym to zdecydowano, aby nie przyjmować do schroniska  zdrowych kotów, a jedynie koty chore, wymagające opieki lub leczenia. Po wyzdrowieniu koty będą z powrotem przekazywane do gmin, z których zostały odebrane.

Kierownik Biura  wystąpi z pismem do wszystkich gmin oraz operatora, w którym zawrze informację, iż z dniem 1 grudnia 2017r. zdrowe koty nie będą przyjmowane      do schroniska.

Kierownik Biura poinformowała, iż przewodniki Związku w najbliższych dniach będą do odbioru w siedzibie Związku.

Zarząd zdecydował również, aby w budżecie roku 2018 zaplanować wyższą kwotę na promocję, w tym przede wszystkim na promocję  schroniska, co być może  spowoduje zwiększenie adopcji zwierząt.

 

Na tym protokół zakończono.                                           Przewodniczący Zarządu

Protokołowała Anna Streit                                                          Leszek Leśko

                                                                                                     Burmistrz Olszyny

 


Informację wytworzył: Anna Streit, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Anna Streit, Data wprowadzenia: 2017-12-07 19:49:11, Zatwierdził do publikacji: Anna Streit, Data publikacji 2017-12-07 19:50:26, Ostatnia zmiana: 2017-12-07 19:50:31, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 80